Güç ve Eşitlik Mücadelesi Online

Starts August 29th  Kayıtlar açıldı!

Pre-requisite Courses: RUP Basics & Core Trainings

Signature-Training-Images-PEC Retreat

The Power and Equity Challenge Online is a 12-week Virtual Training Program.

This is an advanced training designed for those who have attended the Right Use of Power™ Basics & Core Trainings and want to develop their power-and-equity consciousness with a deep dive into status, collective, and systemic power. This training is also a pre-requisite for the Right Use of Power™ Certification Program.

pec image 2

You will have the opportunity to develop deep connections with other participants as well as have a renewed sense of your own power. The intention is to deepen your roots of personal power so that you can navigate power differentials and better access, develop, and sustain collective power.

Note: This training is required for RUP Certification Training

Güç ve Eşitlik Bilinci Nedir?

Güç ve Eşitlik Bilinci (PEC), ilişkide eşitliği etkileyen kolektif ve sistemik gücün yanı sıra kişilerarası güç farklılıkları gibi sosyal güç dinamiklerine ilişkin farkındalık durumunu ifade eden bir terimdir.

Neden PEC'imizi Geliştirmemiz Gerekiyor?

Güç her ilişkide mevcuttur. PEC'niz geliştikçe, güç dinamiklerini, bu güç dinamiklerinde ortaya çıkan eşitsizlikleri, ortaya çıktıkça görme ve ilişkilerinizdeki sorumluluklarınızı ve zayıf noktalarınızı çözme yeteneğiniz artar.

Güç dinamiklerini anlamak için bir çerçeveye, bunun hakkında konuşacak dile ve onu yönlendirecek becerilere sahip olduğunuzda, farklılıklara dayalı ilişkiler yaratmak ve sürdürmek için daha iyi kaynaklara sahip olursunuz.

The Schedule

August 29 - November 14, 2024: Every Thursday from 10am - 12pm MST

Weeks 1 & 2

August 29th & September 5th

Topluluk Oluşturma

The first two weeks are dedicated to  connection: to ourselves, one another and to the lands we occupy. We will share story, build our collective narrative and honor the land that holds us. Dr. Martin Luther King, Jr. said, "Our goal is to create a beloved community and this will require a qualitative change in our souls as well as a quantitative change in our lives.” This challenge is designed to help build Beloved Community where there is mutual belonging, collective care and active responsibility.

Weeks 3 & 4

September 12th & 19th

Kişisel Gücü Geliştirmek

Konu farklılıklarla ilişkilerde ilerlemeye geldiğinde çoğu zaman kendimizi güçsüz hissedebiliriz. Bu eğitimden sonra, yalnızca hangi güce sahip olduğunuzu değil, aynı zamanda bu gücü başkalarını güçlendirecek şekilde nasıl kullanabileceğinizi de öğreneceksiniz. Gücünüzü ve bununla birlikte gelen sorumlulukları ve zayıf noktaları bilmek sizin için güçlendiricidir, zararı en aza indirebilir (gücün kötüye kullanılması/kötüye kullanılması) ve başkalarını güçlendirir.

Weeks 5 & 6

September 26th & October 3rd

Kişisel Bakım ve Toplu Bakım

We know from our Right Use of Power training that self-care is an ethical imperative. This retreat will create space not only for us to care for ourselves but also the space and support for caring for each other. We will learn what it means to cultivate a practice of collective care and we will take a deeper look at how we care for ourselves. You will leave with a self-care and collective care plan that you can use in your life and communities.

Weeks 7 & 8

October 10th & 17th

Güç Farklarında Gezinme

Sistemik gücün anlaşılmasıyla, kişilerarası her ilişkide mevcut olan karmaşık güç dinamiklerini daha iyi anlayabilir ve bunlara hazırlanabiliriz. Güç farklılığının her bir bölümündeki sorumluluklara ve zayıf noktalara bakacağız ve güç farklılıkları arasındaki ilişkilerdeki belirli zorlukları ele alacağız.

Weeks 9 & 10

October 24th & 31st

İlişkide Sorumluluk

Güç farklılığı ilişkilerinin nüanslarına ve karmaşıklıklarına indikçe, sorumluluğun (ve sorumluluk eksikliğinin) gücün nasıl kullanıldığı konusunda merkezi bir belirleyici olduğunu fark edeceğiz. Baskın kültürde mevcut olan sorumluluk mitlerine ve normlarına bakacağız ve ardından hesap verebilirliğe yönelik "birlikte güç" yaklaşımını öğrenmeye başlayacağız.

Weeks 11 & 12

November 7th & 14th

Kolektif Güç

Kolektif Güç, sistemik gücü değiştirebilecek tek güç türüdür. Bu oturum kolektif gücün farklı türlerini, kolektif gücün nasıl oluştuğunu, nasıl sürdürülebilir olabileceğini ve sonuçta sistemleri nasıl değiştirebileceğini araştırıyor. 

Kolaylaştırıcılar

Gücün Doğru Kullanımı bakış açısına dayanan ve öğrenme oturumu konularında büyük bir bilgeliğe, deneyime, beceriye ve tutkuya sahip kolaylaştırıcılardan oluşan ekibimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.

profile 2 circle

Dr.Amanda Aguilera

o / onu / ella

Amanda, güç ve eşitlik bilinci ve çatışma çözümü alanında danışman ve kolaylaştırıcıdır. Merak, cesaret ve bağlantı kurma gibi temel değerlerinden yola çıkan Amanda, işleri yeni yollarla bir araya getirme, öğrenmeyi daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olan görseller oluşturma ve karmaşık fikirleri basit yollarla iletme konusunda ustadır.

Amanda, ilişkilerdeki zararın azaltılması ve onarılması ve güç ve eşitlik bilincine, çatışma pozitifliğine ve çatışma yetkinliğine doğru kültürel değişimi teşvik etme hizmetinde cesur olma kararlılığına sahiptir.

Akademik ve kişisel tutkusunun temelinde, toplumsal güç dinamiklerini anlamadaki ilerleme ve dünyadaki gücün kişisel ve kolektif kullanımlarını bilgelik ve şefkatle derinleştirme yer almaktadır.

Doktora tezi adalet sistemindeki utanç ve güç dinamikleri üzerine odaklanmıştır ve nörobiyolojinin, tefekkür pratiklerinin ve güç farklılıklarıyla ilişkili onarıcı uygulamaların entegrasyonu da dahil olmak üzere güç dinamiklerinin kişi içi ve kişilerarası deneyimlerine ilişkin teorik modeller geliştirmeye devam etmektedir. 

presenter photos (4)

Dr.Sedir Barstow

o

Cedar, Güç Kullanımı Enstitüsü'nün Kurucusu olmasının yanı sıra etik ve etik konularda danışman ve öğretmendir. 1994'ten beri bu yaklaşımı tasarlıyor, geliştiriyor ve öğretiyor. Cedar'ın geçmişi 30 yıllık psikoterapist ve 25 yıllık öğretmenliği içermektedir.

Etik, yaşlılarla danışmanlık, kadınlar ve bağımsızlık, psikoterapi ve maneviyat üzerine kitap ve makalelerin yazarıdır. Cedar aynı zamanda Hakomi Deneyimsel Psikoloji Eğitmenidir ve Naropa Üniversitesi Yardımcı Öğretim Üyesidir. 

Boulder/Denver'da özel bir psikoterapi ve etik danışmanlık uygulaması sürdürmekte ve ulusal ve uluslararası düzeyde hem Gücün Doğru Kullanımı™ hem de Hakomi dersleri vermektedir.

Gücün Doğru Kullanımı™ eğitim materyalleri ve alıştırmaları Cedar tarafından 20 yıllık bir süre ve onlarca eğitim sonucunda geliştirildi.

Bu öğretiler Cedar'ın geçmişindeki birçok kaynaktan etkilenmiştir. Hakomi Deneyimsel Psikoterapi Yöntemi'nin yöneticisi, terapisti ve eğitmeni, hem Hakomi Enstitüsü Uluslararası Etik Komitesi (HIEC) hem de Amerika Birleşik Devletleri Beden Psikoterapisi Birliği (USABP) Etik Komitesi başkanı olarak sahip olduğu kapsamlı deneyimlerden dolayı özellikle minnettardır. , etik uzmanı katılımcısı GoodTherapy.org, çok sayıda organizasyonun danışmanı ve Dünya Şarkısı Töreni Dans Topluluğu'nda törenci.

Cedar'ın dünyaya ek katkıları hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz, www.CedarBarstow.com.

circle veronica

Veronica Borgonovi

o

Veronica (kendisi), birçok ülkede yönetim ve sosyal sektör danışmanlığı alanında 40'tan fazla müşteri projesini destekleme deneyimine sahip deneyimli bir organizasyon ve proje lideri, yönetici, mentor ve koçtur. Çeşitli coğrafyalarda organizasyon kültürünü eşitlik ve katılım etrafında dönüştürmeye yönelik uzun yıllara dayanan çabalara rehberlik etmeye devam ediyor ve strateji geliştirme, değerlendirme ve öğrenme, kolaylaştırma ve çok paydaşlı işbirliği konularında deneyim sahibi.

circle Michelle

Michelle Cottingham

o

Michelle, gayrimenkul sektöründe kapsamlı bir mesleki geçmişe sahip, çok yönlü bir girişimci, eğitimli profesyonel konuşmacı, deneyimli öğretmen, sunumcu ve aktivisttir.

2015'ten bu yana kişisel kimlik, kolektif ve toplumsal kimlik, kesişimsel feminizm ve ırk, renk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, engellilik, ailevi statü gibi karmaşık konular hakkında müfredatlar oluşturdu ve yüzlerce profesyonele kurslarda rehberlik etti. kurum, arazi mülkiyeti sistemleri ve ABD'nin oluşum tarihi ve mevcut kültürel durumu.

circle Dau

Dau Rüzgar Suyu

onlar / onlar

Dau, düşünceli bir uygulayıcı, sistem düşünürü ve yaşayan dünyanın aşığıdır. Muhasebe alanındaki geçmiş kariyerlerinden pragmatizm ve topluluğa ve aidiyete duydukları derin ilgiden büyük bir yürek getiriyorlar. Dau'nun çalışmaları aracılığıyla, çok kültürlü anlayışı güçlendirmek ve teşvik etmek için güç ve paradoksun farkındalığını ve araştırılmasını teşvik ediyorlar. Bir kolaylaştırıcı olarak tarzları, iç ve dış manzaralarımız arasındaki ilişkiyi deneyimlemek için ritüel, yansıma ve alanla aşılanmıştır.

circle farzin

Farzin Farzad

o / o

Farzin, yüksek öğrenim, yerel yönetim ve özel sektörde deneyime sahip bir Örgütsel Adalet uygulayıcısıdır. Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında iki yüksek lisans derecesine ve çatışma çözme becerileri sertifikasına sahip olan Farzin, çalışmalarına kapsamlı, düşündürücü yerel ve küresel yaklaşımlar sağlamak için benzersiz akademik geçmişinden, kapsamlı seyahat deneyiminden ve deneyimsel bilgisinden yararlanıyor.

Farzin'in kurucusu Kritik Sermaye Danışmanlığı, LLC, öncelikli olarak eşitlikçi sonuçlar yaratmaya odaklanarak kuruluşların yeniden inşa edilmesine yardımcı olmaya odaklanan butik bir Örgütsel Adalet danışmanlık firmasıdır.

Daha Derinlere Gitmeye Hazır mısınız?

Click on the button to register. We hope to see you there!

Türkçe