Danh mục chuyên gia có ý thức về quyền lực

Các Chuyên gia Ý thức về Quyền lực của chúng tôi là những người hành nghề được đào tạo về Sử dụng Quyền lực Đúng đắn và làm việc 1:1 với khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau (liệu pháp tâm lý, giải quyết xung đột, DEIB, huấn luyện, v.v.).

Nếu bạn muốn làm việc với một người có ý thức về quyền lực và có thể mang lại quyền lực một cách rõ ràng vào công việc của mình, vui lòng liên hệ với họ qua thông tin liên hệ được cung cấp.

Xem tất cả thành viên là Power Conscious Professionals

  • Amanda

    Đã tham gia Th2 2024Đang hoạt động 3 days trước

Đang xem 1 thành viên

Tiếng Việt