เงื่อนไขการให้บริการ

อัปเดตล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด") จัดทำขึ้นโดยและระหว่างคุณและการใช้ Power Institute อย่างถูกต้อง (“บริษัท” “เรา” หรือ “พวกเรา”)

ข้อกำหนดเหล่านี้ พร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว การปฏิเสธความรับผิดชอบ และเอกสารอื่นใดที่รวมไว้โดยชัดแจ้งโดยการอ้างอิง จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ www.restorativeintegration.com (“เว็บไซต์”) ของคุณ รวมถึงเนื้อหา ทรัพยากร ข้อมูล และบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์

การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่มีการแก้ไข และรับทราบที่จะอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท https://just-a-test-site-org.preview-domain.com/privacy-policy/- โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งควบคุมเว็บไซต์ด้วยและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงหลักปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเรา ข้อตกลงของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวจะรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้

การปฏิเสธความรับผิด

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท https://just-a-test-site-org.preview-domain.com/disclaimer/- โปรดตรวจสอบข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ซึ่งควบคุมเว็บไซต์ด้วยและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ ข้อตกลงของคุณต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบจะรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้

การใช้เว็บไซต์

ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีอำนาจและอำนาจที่จำเป็นในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์และทรัพยากรใด ๆ ที่มีให้หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ให้มานั้นถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดต่อความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขเว็บไซต์นี้และบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใดก็ตาม ในบางครั้ง บริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือทั้งเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วย

วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำโดยคุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณผ่านทางเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณจะต้องไม่โพสต์หรือส่งสื่อใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์ หรือที่เป็นการข่มขู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ใส่ร้าย รุกรานความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น หรือน่ารังเกียจ มีสิ่งเสียหาย สูตร ตำรับอาหาร หรือคำแนะนำที่สนับสนุนการกระทำที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ

การใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ฟรี

บริษัทอาจให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรบนเว็บไซต์นี้เพื่อแลกกับการให้ที่อยู่อีเมล (“เนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิด”) บริษัทให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการใช้เนื้อหา Gated เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจภายในของคุณเอง คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไข แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหา Gated ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โดยการเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหา Gated คุณยอมรับว่าเนื้อหา Gated ที่คุณสามารถใช้เพื่อส่วนตัวหรือธุรกิจภายในเท่านั้น และไม่สามารถขายหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

โดยการเข้าถึงการดาวน์โหลดเนื้อหา Gated คุณยังตกลงอีกว่าคุณจะไม่สร้างผลงานลอกเลียนแบบใดๆ โดยอิงจากเนื้อหา Gated และคุณจะไม่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกันโดยอิงจากข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหา Gated

เนื้อหาที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์

โดยการโพสต์ อัปโหลด ยื่น ป้อนข้อมูล จัดหา หรือทำให้งานศิลปะ ภาพถ่าย งานเขียน หรือสื่ออื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ (เรียกรวมกันว่า "การส่ง") คุณกำลังให้สิทธิ์แก่บริษัท บริษัทในเครือของเรา และ ผู้ได้รับใบอนุญาตช่วงที่จำเป็นใดๆ ทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะ และไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อใช้การนำเสนอของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในการ: คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการในที่สาธารณะ ทำซ้ำ แก้ไข แปลและจัดรูปแบบการนำเสนอของคุณใหม่ และเพื่อเผยแพร่ชื่อของคุณที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ

 

เราไม่เรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือผลงานที่คุณมอบให้บริษัท คุณรักษาลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณอาจถือครองโดยชอบธรรมในการนำเสนอใด ๆ ที่คุณส่งผ่านทางเว็บไซต์

คุณจะต้องไม่อัปโหลด โพสต์ ส่ง ป้อนข้อมูล หรือทำให้มีอยู่บนเว็บไซต์ การส่งใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และ ภาระในการพิจารณาว่าการส่งผลงานใดๆ ไม่ได้รับการคุ้มครองนั้นตกอยู่กับคุณโดยสิ้นเชิง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลจากการส่งดังกล่าว

สำหรับการนำเสนอทั้งหมดที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ คุณรับรองหรือรับประกันโดยอัตโนมัติว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการนำเสนอของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ รวมถึงอำนาจในการใช้และแจกจ่ายการนำเสนอ และการใช้หรือการแสดงการนำเสนอตามที่ไตร่ตรองไว้ ในส่วนนี้จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปกป้องบริษัทจากการเรียกร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง การยักยอกหรือการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เรียกร้องต่อคุณอันเกิดจากการส่งที่คุณส่งผ่านทางเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้การนำเสนอของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา (และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือพึงปรารถนา) โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้กับคุณสำหรับการใช้การนำเสนอของคุณ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการโพสต์หรือใช้การนำเสนอใดๆ ที่คุณมอบให้ และอาจลบการนำเสนอใดๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากคุณส่งแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์มาให้เรา แนวคิดดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นความลับ และเราไม่จำเป็นต้องแจ้งแหล่งที่มาของแนวคิดเหล่านั้น

 

ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เว็บไซต์ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อกฎหมายทั่วไปของเราและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย วิดีโอ การออกแบบ และแพ็คเกจที่เป็นของบริษัทหรือของเรา ผู้อนุญาต (“IP”) คุณไม่สามารถแก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ มีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย แสดง ทำซ้ำหรือดำเนินการ หรือแสวงหาประโยชน์ในทางใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ ก็ตามของ IP ของเราทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่มี ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณทันทีและลบคุณออกจากบริการใด ๆ โดยไม่ต้องคืนเงินหากคุณถูกจับได้ว่าละเมิดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญานี้

คุณได้รับใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ และเพิกถอนได้เพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และทรัพยากรที่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ("เนื้อหา") อย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ตามเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ คุณรับประกันต่อบริษัทว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระมากเกินไป หรือทำให้เว็บไซต์เสียหาย หรือแทรกแซงการใช้งานและความเพลิดเพลินของเว็บไซต์ของบุคคลอื่น คุณจะไม่ได้รับหรือพยายามที่จะได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเจตนาหรือจัดให้มีผ่านทางเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ ตลอดจนการรวบรวมและซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ ตำนาน หรือข้อจำกัดอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว และจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

คุณจะไม่แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ มีส่วนร่วมในการโอนหรือการขาย สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนในทางใดทางหนึ่ง

เนื้อหาไม่ได้มีไว้เพื่อการขายต่อ การใช้เนื้อหาของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์หรือประกาศระบุแหล่งที่มาในเนื้อหาใด ๆ คุณจะใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และจะไม่ใช้เนื้อหาอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทและเจ้าของลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง เราไม่อนุญาตให้คุณอนุญาตใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือผู้อนุญาตของเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดเหล่านี้

ชื่อบริษัท โลโก้บริษัท สโลแกนบริษัท และชื่อ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบ และสโลแกนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาต คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า ชื่อ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบ และสโลแกนอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อสงวนสิทธิ์ของเรา วันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดจะระบุด้วยวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อคุณแจ้งให้คุณทราบโดยเราโพสต์ข้อกำหนดใหม่บนเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไข การใช้งานต่อของคุณถือเป็นการยินยอมต่อข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อสงวนสิทธิ์ที่ได้รับการแก้ไข

การรับประกัน 

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับประกันอื่น ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของเนื้อหาและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากนี้ ความพยายามตามสมควรในการบำรุงรักษาเว็บไซต์ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจัดให้มีเว็บไซต์และข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องของเราตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรืออย่างอื่น) ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการไม่ละเมิด ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณยอมรับว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ การลงโทษ ที่เป็นแบบอย่าง หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือทรัพยากร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ (I) ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาด การละเว้น การปฏิเสธการให้บริการ การโจมตี การหยุดชะงัก การลบทิ้ง ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่งผ่าน ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสายหรือระบบล้มเหลว ; (II) การสูญเสียรายได้ ผลกำไรที่คาดหวัง ธุรกิจ การออม ค่าความนิยม หรือข้อมูล และ (III) การโจรกรรมของบุคคลที่สาม การทำลาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของคุณ โดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อของเรา ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญ และไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในความประมาทเลินเล่อ สัญญา การละเมิดหรือทฤษฎีความรับผิดทางกฎหมายอื่นใด แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้หรือสามารถคาดการณ์ความเสียหายได้

ในรัฐเหล่านั้นที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหาย ความรับผิดของเรานั้นจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทต่อคุณจะต้องเกินกว่าราคาซื้อรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณได้ซื้อจากบริษัท

ความพร้อมใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณและบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ บางครั้งอาจถูกหยุดชะงักหรือล่าช้า เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เราและผู้ให้บริการของเราจึงไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือทรัพยากรหรือบริการที่เกี่ยวข้องจะปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีการหยุดชะงักหรือล่าช้า หรือปราศจากข้อบกพร่องในการออกแบบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากเว็บไซต์ของเราหรือทรัพยากรหรือบริการที่ให้ผ่านเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ ถูกขัดจังหวะ หรือล่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

รหัสที่เป็นอันตราย

แม้ว่าเราพยายามที่จะป้องกันการนำไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ (“โค้ดที่เป็นอันตราย”) มาสู่เว็บไซต์ของเรา แต่เราไม่รับประกันหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ของเราหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ไม่มีโค้ดที่เป็นอันตราย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากรหัสที่เป็นอันตราย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อการถูกรบกวนหรือความเสียหายจากโค้ดที่เป็นอันตราย

ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของข้อมูลติดต่อของคุณมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบถึงความเสี่ยงของการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดในลักษณะใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งถึงหรือจากคุณจะถูกส่งด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และอินเทอร์เน็ต เราไม่รับผิดชอบต่อการแทรกแซงหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือไฮเปอร์ลิงก์ขาออกใด ๆ

แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง เนื้อหา หรือนโยบายของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดยหรือร่วมกับบริษัท คุณรับทราบถึงความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

บริษัทอาจให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเป็นครั้งคราวในรูปแบบของการโพสต์หรือสัมภาษณ์แขก เป็นลายลักษณ์อักษร เสียง วิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ บริษัทไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่ให้ไว้โดยแขกบุคคลที่สามดังกล่าว จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบความจริงของข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อความใด ๆ ที่ทำโดยแขกดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและให้เราพ้นจากความสูญเสีย ความเสียหาย การตกลงยอมความ ความรับผิด ต้นทุน ค่าธรรมเนียม การประเมิน และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงการเรียกร้องของบุคคลที่สามและสาเหตุของการดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้น จากการฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหาและผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ซื้อจากเว็บไซต์ หรือความล้มเหลวของคุณในการรักษาความลับและ/หรือความปลอดภัยของรหัสผ่านหรือสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ ทรัพยากรของมัน คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามที่เราอาจร้องขอเกี่ยวกับการป้องกันดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล เอกสาร บันทึก และการเข้าถึงคุณตามสมควรแก่เรา ตามที่เราเห็นว่าจำเป็น คุณจะต้องไม่ระงับการเรียกร้องของบุคคลที่สามหรือสละการป้องกันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

ผลของส่วนหัว; การแยกส่วน

หัวข้อเรื่องของย่อหน้าและย่อหน้าย่อยของข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างหรือการตีความบทบัญญัติใด ๆ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกมองว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือขัดต่อกฎหมาย ส่วนดังกล่าวจะถูกตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดั้งเดิมได้ดีที่สุดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และส่วนที่เหลือของ บทบัญญัติจะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์

ข้อตกลงทั้งหมด; การสละสิทธิ์

ข้อกำหนดเหล่านี้ พร้อมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปฏิเสธความรับผิดชอบ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และแทนที่ข้อตกลง การรับรอง และความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างเรา การสละสิทธิ์โดยเราต่อการละเมิดหรือสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดหรือสิทธิ์อื่นใดหรือที่ตามมาในภายหลัง การสละสิทธิ์จะไม่มีผลผูกพันเว้นแต่จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท

กฎหมายที่บังคับใช้; อำนาจศาล; การไกล่เกลี่ย

ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อสงวนสิทธิ์จะถูกตีความตามและควบคุมโดยกฎหมายของรัฐ [รัฐของคุณ] และศาลโคโลราโดจะมีเขตอำนาจศาลในการรับฟังและตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณยอมรับว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้จะต้องยื่นเฉพาะในศาลที่เหมาะสมที่ตั้งอยู่ในโคโลราโด และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลเหล่านั้น และสละสิทธิ์การคัดค้านใด ๆ ตามฟอรัมที่ไม่สะดวกหรือเหตุผลอื่น ๆ

คู่สัญญาตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการไกล่เกลี่ย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังตกลงว่าการมีส่วนร่วมโดยสุจริตของตนในการไกล่เกลี่ยเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการดำเนินการแก้ไขทางกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงการดำเนินคดี การอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่น ๆ

สงวนลิขสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นสถานการณ์การใช้งานที่นี่ซึ่งใช้กับการใช้งานที่คุณต้องการ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ข้อมูลติดต่อ

เจ้าของเว็บไซต์นี้คือ Right Use of Power Institute คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ที่ 2995 55th Street #18722, Boulder, CO 80301

 

ไทย