Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2021

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ("Όροι") συνάπτονται από και μεταξύ Εσάς και του Right Use of Power Institute ("Εταιρεία", "εμείς" ή "εμείς").

Αυτοί οι Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, την Αποποίηση Ευθύνης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ενσωματώνονται ρητά με παραπομπή, διέπουν τη χρήση του ιστότοπου www.restorativeintegration.com ("Ιστότοπος"), συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, πόρων, πληροφοριών και υπηρεσιών στον ιστότοπο , είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες, πελάτες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, χωρίς τροποποίηση, και αναγνωρίζετε ότι τους διαβάζετε. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται επίσης στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας https://just-a-test-site-org.preview-domain.com/privacy-policy/. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία διέπει επίσης τον Ιστότοπο και ενημερώνει τους χρήστες για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων μας. Η συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται δια του παρόντος στους παρόντες Όρους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται επίσης στην Αποποίηση Ευθύνης της Εταιρείας https://just-a-test-site-org.preview-domain.com/disclaimer/. Παρακαλούμε διαβάστε την Αποποίηση ευθυνών μας, η οποία διέπει επίσης τον Ιστότοπο και ενημερώνει τους χρήστες για διάφορους περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο. Η συμφωνία σας με την Αποποίηση ευθυνών ενσωματώνεται δια του παρόντος στους παρόντες Όρους.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να έχετε την απαιτούμενη εξουσία και εξουσιοδότηση για να συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους. Τα παιδιά κάτω των 18 ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο και τυχόν πόροι που παρέχονται ή διατίθενται για λήψη από τον Ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται, ανεξάρτητα από την πηγή τους, είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ανακρίβεια, λάθος ή ελλιπή στις παρεχόμενες πληροφορίες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει αυτόν τον Ιστότοπο και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό παρέχεται στον Ιστότοπο κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Κατά καιρούς, η Εταιρεία ενδέχεται να περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς. Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για όλες τις αγορές που πραγματοποιείτε εσείς ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και να αγοράζετε υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας μόνο για νόμιμους, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε μέσω της Ιστοσελίδας οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ή που είναι απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, παραβατικό στο απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, χυδαίο, άσεμνο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο, περιέχει προσβλητικό φόρμουλες, συνταγές ή οδηγίες, που ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, θα συνεπαγόταν αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε νόμο.

ΧΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΛΗΨΗ

Η Εταιρεία μπορεί να καταστήσει τους πόρους σε αυτόν τον Ιστότοπο προσβάσιμους στους χρήστες με αντάλλαγμα την παροχή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («Περιεχόμενο κλειστό»). Η Εταιρεία σας χορηγεί μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Περιεχομένου για τη δική σας προσωπική ή εσωτερική επαγγελματική χρήση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε, να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να τροποποιήσετε, να βελτιώσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο.

Με την πρόσβαση ή τη λήψη του Gated Content, συμφωνείτε ότι το Gated Content που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο από εσάς για προσωπική ή εσωτερική επαγγελματική χρήση και δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Με την πρόσβαση στη λήψη του Gated Content, συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα δημιουργήσετε παράγωγο έργο με βάση το Gated Content και δεν θα προσφέρετε ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες βάσει οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται στο Gated Content.

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Με τη δημοσίευση, τη μεταφόρτωση, την υποβολή, την εισαγωγή, την παροχή ή με άλλο τρόπο διαθέσιμα οποιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου, φωτογραφιών, γραπτών έργων ή άλλων μέσων, συμπεριλαμβανομένων σχολίων και προτάσεων (συλλογικά, «Υποβολές»), χορηγείτε στην Εταιρεία, στις συνδεδεμένες εταιρείες μας και οποιοσδήποτε απαραίτητος υπό-άδειος διαθέτει μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη άδεια χρήσης της Υποβολής σας για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος: αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, Μεταφράστε και μορφοποιήστε ξανά την Υποβολή σας. και να δημοσιεύσετε το όνομά σας σε σχέση με την Υποβολή σας.

 

Δεν διεκδικούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις Υποβολές που παρέχετε στην Εταιρεία. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα μπορεί να κατέχετε δικαιωματικά σε οποιεσδήποτε Υποβολές που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας.

Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε, δημοσιεύσετε, υποβάλετε, εισαγάγετε ή άλλως να κάνετε διαθέσιμες στον Ιστότοπο οποιεσδήποτε Υποβολές που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος και του Το βάρος του να αποφασίσετε ότι τυχόν Υποβολές δεν προστατεύονται τόσο βαρύνουν εσάς. Θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη που προκύπτει από μια τέτοια υποβολή.

Για όλες τις Υποβολές που υποβάλλονται από εσάς στον Ιστότοπο, δηλώνετε αυτόματα ή εγγυάστε ότι κατέχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα της Υποβολής σας που περιγράφονται εδώ, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης χρήσης και διανομής της Υποβολής και ότι η χρήση ή εμφάνιση της Υποβολής όπως προβλέπεται σε αυτήν την ενότητα δεν θα παραβιάζουν νόμους, κανόνες, κανονισμούς ή δικαιώματα τρίτων. Συμφωνείτε να κρατήσετε την Εταιρεία ακίνδυνη από και έναντι όλων των αξιώσεων, υποχρεώσεων και εξόδων που προκύπτουν από οποιαδήποτε πιθανή ή πραγματική κατάχρηση ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος που διεκδικείται εναντίον σας λόγω Υποβολών που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας.

Επιπλέον, μας παραχωρείτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την Υποβολή σας για σκοπούς βελτίωσης της Ιστοσελίδας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας (και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό κρίνουμε απαραίτητο ή επιθυμητό) χωρίς να υποχρεούστε να σας καταβάλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση για τη χρήση της Υποβολής σας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή μπορείτε να παρέχετε και μπορεί να αφαιρέσει οποιαδήποτε Υποβολή ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας. Εάν μας στείλετε αυτόκλητες ιδέες, αυτές οι ιδέες θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικές και δεν θα μας ζητηθεί να γνωστοποιήσουμε την πηγή τους.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο ιστότοπος περιέχει πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησιακών πληροφοριών και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα επί και επί του κοινού μας δικαίου και των κατατεθέντων εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων και πακέτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε εμάς δικαιοπάροχοι («IP»). Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να συμμετάσχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να αναπαράγετε ή να εκτελέσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε σε οποιαδήποτε μορφή οποιαδήποτε IP μας εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε αμέσως την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και να σας αφαιρέσουμε από οποιαδήποτε υπηρεσία, χωρίς επιστροφή χρημάτων, εάν συλληφθείτε να παραβιάζετε αυτήν την πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σας παραχωρείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου και των πόρων που είναι διαθέσιμοι για λήψη από τον Ιστότοπο (το «Περιεχόμενο») αυστηρά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, εγγυάστε στην Εταιρεία ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τον Ιστότοπο ή να παρεμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο που δεν διατίθεται σκόπιμα ή δεν παρέχεται μέσω του Ιστότοπου.

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ως μέρος του Περιεχομένου, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, καθώς και η σύνθεσή τους, και οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στον Ιστότοπο, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των προμηθευτών της και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Συμφωνείτε να τηρείτε και να συμμορφώνεστε με όλες τις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων ιδιοκτησιών, θρύλους ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο και δεν θα κάνετε καμία αλλαγή σε αυτά.

Δεν πρόκειται να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να αναθεωρήσετε μηχανικό, να συμμετάσχετε στη μεταφορά ή την πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή με οποιονδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει.

Το Περιεχόμενο δεν προορίζεται για μεταπώληση. Η από μέρους σας χρήση του Περιεχομένου δεν σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε προστατευμένου περιεχομένου, και συγκεκριμένα δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε τυχόν ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή ειδοποιήσεις απόδοσης σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιείτε προστατευμένο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν θα κάνετε καμία άλλη χρήση του Περιεχομένου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε προστατευμένο περιεχόμενο. Δεν σας παραχωρούμε οποιεσδήποτε άδειες, ρητές ή σιωπηρές, για την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων μας, εκτός εάν εξουσιοδοτούνται ρητά από τους παρόντες Όρους.

Το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο της εταιρείας, το σύνθημα της εταιρείας και όλα τα σχετικά ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχέδια και τα σλόγκαν είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των δικαιοπαρόχων της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΡΟΙ

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και των Αποποιήσεων Ευθύνης. Η ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης θα υποδεικνύεται από την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Τέτοιες τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις σας ειδοποιήσουμε με την ανάρτηση των νέων Όρων σε αυτόν τον Ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων, ανά πάσα στιγμή. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας αφού έχουμε κάνει αναθεωρήσεις, η συνέχιση της χρήσης σας συνιστά συναίνεση στους αναθεωρημένους Όρους, Πολιτική Απορρήτου και Αποποίηση ευθυνών.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο είναι απαλλαγμένο από λάθη, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή άλλη διασφάλιση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου και του υλικού αυτού του ιστότοπου πέρα από εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση του ιστότοπου. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, παρέχουμε τον ιστότοπό μας και τις σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες σε «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμες» χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους (είτε ρητή, σιωπηρή, νομική ή άλλη ) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΙΜΩΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ (Ι) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΗΨΗ, ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΞΗ, ΠΑΡΑΛΗΨΗ Ή ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ; (II) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΚΑΙ (III) ΚΛΟΠΗ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ, ΑΛΛΑΓΗ, Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΑΣ, ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ.

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απέναντί σας ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η χρήση της Ιστοσελίδας και τυχόν σχετικών υπηρεσιών από εσάς ενδέχεται μερικές φορές να υπόκειται σε διακοπή ή καθυστέρηση. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας ή τυχόν σχετικοί πόροι ή υπηρεσίες θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση ή χωρίς ελαττώματα στο σχεδιασμό. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε περίπτωση που ο Ιστότοπός μας ή οι πόροι ή οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπού μας δεν είναι διαθέσιμοι, διακοπούν ή καθυστερήσουν για οποιονδήποτε λόγο.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Παρόλο που προσπαθούμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή ιών ή άλλου κακόβουλου κώδικα («κακόβουλος κώδικας») στον Ιστότοπό μας, δεν εγγυόμαστε ούτε εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας ή οποιαδήποτε δεδομένα είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, δεν περιέχει κακόβουλο κώδικα. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή ζημιές που αποδίδονται σε κακόβουλο κώδικα. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας δεν εκθέτει το σύστημα του υπολογιστή σας σε κίνδυνο παρεμβολής ή ζημιάς από κακόβουλο κώδικα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η ασφάλεια των στοιχείων επικοινωνίας σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Ωστόσο, αναγνωρίζετε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή τροποποίησης των δεδομένων σας. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή τροποποίησης. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται προς ή από εσάς μεταδίδονται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη και τους κινδύνους που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή ή ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο ή τυχόν εξερχόμενους υπερσυνδέσμους.

ΠΟΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και πόρους τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή τις πολιτικές ιστότοπων ή πόρων τρίτων. Οι σύνδεσμοι προς τέτοιους ιστότοπους ή πόρους δεν υποδηλώνουν καμία έγκριση ή σύνδεση με την Εταιρεία. Αναγνωρίζετε την αποκλειστική ευθύνη και αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή πόρων.

Η Εταιρεία μπορεί, κατά καιρούς, να παρέχει πληροφορίες από τρίτους με τη μορφή ανάρτησης επισκέπτη ή συνέντευξης, σε γραπτό, ακουστικό, βίντεο ή άλλο μέσο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτούς τους τρίτους επισκέπτες, δεν είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση της αλήθειας οποιασδήποτε παρεχόμενης πληροφορίας και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια οποιωνδήποτε δηλώσεων από αυτούς τους επισκέπτες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Θα μας αποζημιώσετε και θα μας κρατήσετε αβλαβείς από και έναντι όλων των απωλειών, ζημιών, διακανονισμών, υποχρεώσεων, δαπανών, επιβαρύνσεων, εκτιμήσεων και εξόδων, καθώς και αξιώσεων τρίτων και αιτιών αγωγής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών δικηγόρου που προκύπτουν από την παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους, τη χρήση του ιστότοπου, του περιεχομένου του και οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράσατε από τον Ιστότοπο ή την αδυναμία σας να διατηρήσετε το απόρρητο ή/και την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτόν τον Ιστότοπο και τους πόρους του. Θα μας παρέχετε τέτοια βοήθεια, χωρίς επιβάρυνση, όπως μπορεί να ζητήσουμε σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια άμυνα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παροχής τέτοιων πληροφοριών, εγγράφων, αρχείων και εύλογης πρόσβασης σε εσάς, όπως κρίνουμε απαραίτητο. Δεν θα διευθετήσετε καμία αξίωση τρίτων ή δεν θα παραιτηθείτε από οποιαδήποτε υπεράσπιση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ; ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι θεματικές επικεφαλίδες των παραγράφων και των υποπαραγράφων της παρούσας Συμφωνίας περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την κατασκευή ή την ερμηνεία οποιασδήποτε από τις διατάξεις της. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων κριθεί μη εκτελεστό ή αντίθετο με το νόμο, αυτό το τμήμα θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έτσι ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι της αρχικής διάταξης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το υπόλοιπο των οι διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ? ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Αυτοί οι Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και τις Αποποιήσεις Ευθύνης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τον Ιστότοπο και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, παραστάσεις και συμφωνίες μεταξύ μας. Οποιαδήποτε παραίτηση από εμάς από παραβίαση ή δικαίωμα βάσει αυτών των Όρων δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή δικαίωμα. Καμία παραίτηση δεν θα είναι δεσμευτική εκτός εάν εκτελεστεί εγγράφως από την Εταιρεία.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ; ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ; ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Αυτοί οι Όροι, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και των Αποποιήσεων Ευθύνης, θα ερμηνεύονται σύμφωνα με και θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας [της πολιτείας σας] και τα δικαστήρια του Κολοράντο θα έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν και να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με αυτούς τους Όρους. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά στα κατάλληλα δικαστήρια που βρίσκονται στο Κολοράντο και υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων και παραιτείστε οποιαδήποτε ένσταση που βασίζεται σε ένα ενοχλητικό φόρουμ ή άλλους λόγους.

Τα μέρη συμφωνούν να επιχειρήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή διαμάχη που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους με διαμεσολάβηση. Τα μέρη συμφωνούν περαιτέρω ότι η αντίστοιχη καλή τη πίστει συμμετοχή τους στη διαμεσολάβηση αποτελεί προϋπόθεση για την επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου νομικού ή δίκαιης προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών, της διαιτησίας ή άλλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στους παρόντες Όρους διατηρούνται από εμάς. Εάν δεν βλέπετε εδώ ένα σενάριο χρήσης που να ισχύει για την προβλεπόμενη χρήση, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο ιδιοκτήτης αυτού του ιστότοπου είναι το Right Use of Power Institute. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στο 2995 55th Street #18722, Boulder, CO 80301.

 

Ελληνικά