Kullanım Şartları

Son güncelleme: 23 Mayıs 2021

Aşağıdaki Kullanım Hüküm ve Koşulları (“Şartlar”) Siz ve Right Use of Power Institute (“Şirket”, “biz” veya “bize”) arasında imzalanmıştır.

These Terms, together with our Privacy Policy, Disclaimer, and any other documents expressly incorporated by reference, govern your use of the website www.rightuseofpower.org (“Website”), including all materials, resources, information, and services on the Website, whether as a guest or registered user.

Web Sitesine erişiminiz ve Web Sitesini kullanımınız, bu Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Şartlar tüm ziyaretçiler, kullanıcılar, müşteriler ve Web Sitesine erişen veya Web Sitesini kullanan diğer kişiler için geçerlidir.

Web Sitesine erişerek veya Web Sitesini kullanarak, hiçbir değişiklik olmaksızın bu Koşullara bağlı kalmayı ve bunları okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Şartların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız Web Sitesine erişemezsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Your use of the Website is also subject to the Company’s Privacy Statement https://rightuseofpower.org/privacy-statement-us/. Please review our Privacy Statement, which also governs the Website and informs users of our data collection practices. Your agreement to the Privacy Statement is hereby incorporated into these Terms.

SORUMLULUK REDDİ

Your use of the Website is also subject to the Company’s Disclaimer https://rightuseofpower.org/disclaimer/. Lütfen Web Sitesini de düzenleyen ve Web Sitesinde sağlanan bilgilere ilişkin çeşitli sınırlamalar konusunda kullanıcıları bilgilendiren Sorumluluk Reddi Beyanımızı inceleyin. Sorumluluk Reddi Beyanı ile olan anlaşmanız işbu Şartlara dahil edilmiştir.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Web Sitesine erişmek veya Web Sitesini kullanmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve bu Koşulları kabul etmek için gerekli güç ve yetkiye sahip olmanız gerekir. 18 yaş altı çocukların Siteyi kullanması yasaktır. Web Sitesinde sağlanan bilgiler ve Web Sitesinde sağlanan veya Web Sitesinden indirilebilen kaynaklar değişebilir. Şirket, kaynağı ne olursa olsun sağlanan bilgilerin doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel veya hatasız olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Şirket, sağlanan bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık, hata veya eksiklikten dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Web Sitesini ve Web Sitesinde sağlanan herhangi bir hizmeti veya materyali bildirimde bulunmaksızın geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket, herhangi bir nedenle Web Sitesinin tamamı veya bir kısmının herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca kullanılamaması durumunda sorumlu olmayacaktır. Şirket, zaman zaman Web Sitesinin bazı bölümlerine veya Web Sitesinin tamamına, kayıtlı kullanıcılar da dahil olmak üzere kullanıcıların erişimini kısıtlayabilir.

YASAL AMAÇLAR

Web Sitesini yalnızca yasal amaçlarla kullanabilirsiniz. Sizin tarafınızdan veya Web Sitesi aracılığıyla sizin adınıza hareket eden biri tarafından yapılan tüm satın alma işlemlerinden mali olarak sorumlu olmayı kabul edersiniz. Web Sitesini yalnızca meşru, ticari olmayan amaçlarla kullanmayı ve Web Sitesi aracılığıyla hizmet veya ürün satın almayı kabul edersiniz. Başkalarının haklarını ihlal eden veya ihlal eden veya tehdit edici, küfürlü, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, mahremiyet veya tanıtım haklarını ihlal eden, kaba, müstehcen, küfürlü veya başka şekilde sakıncalı, zararlı içeren herhangi bir materyali Web Sitesi aracılığıyla yayınlamayacak veya iletemezsiniz. Ceza gerektiren bir suç oluşturacak, hukuki sorumluluğa yol açacak veya başka bir şekilde herhangi bir yasayı ihlal edecek davranışları teşvik eden formüller, tarifler veya talimatlar.

ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİR İÇERİĞİN KULLANIMI

Şirket, bir e-posta adresi (“Güvenli İçerik”) sağlama karşılığında bu Web Sitesindeki kaynakları kullanıcıların kullanımına sunabilir. Şirket size, Korumalı İçeriği kendi kişisel veya dahili iş kullanımınız için kullanmanız için sınırlı, kişisel, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Aksi belirtilmedikçe, Kapılı İçeriği herhangi bir şekilde değiştirme, düzenleme, kopyalama, çoğaltma, türev çalışmalar oluşturma, tersine mühendislik yapma, değiştirme, geliştirme veya herhangi bir şekilde yararlanma hakkına sahip olmadığınızı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

Korumalı İçeriğe erişerek veya onu indirerek, Korumalı İçeriğin yalnızca sizin tarafınızdan kişisel veya dahili ticari kullanımınız için kullanılabileceğini ve Şirketin açık yazılı izni olmadan satılamayacağını veya yeniden dağıtılamayacağını kabul edersiniz.

Korumalı İçeriğin indirilmesine erişim sağlayarak, Korumalı İçerik temelinde herhangi bir türev çalışma oluşturmayacağınızı ve Kapılı İçerikte yer alan herhangi bir bilgiye dayalı olarak rakip ürün veya hizmet sunmayacağınızı da kabul edersiniz.

WEB SİTESİNE GÖNDERDİĞİNİZ MATERYAL

Geri bildirim ve öneriler de dahil olmak üzere herhangi bir sanat eseri, fotoğraf, yazılı çalışma veya diğer medyayı (topluca "Gönderimler") yayınlayarak, yükleyerek, göndererek, girerek, sağlayarak veya başka şekilde kullanıma sunarak Şirkete, bağlı şirketlerimize ve gerekli tüm alt lisanslar, Gönderiminizi tanıtım, iş geliştirme ve pazarlama amacıyla kullanmak için dünya çapında, münhasır olmayan, geri alınamaz bir lisanstır ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki haklara sahiptir: kopyalama, dağıtma, iletme, kamuya açık olarak görüntüleme, kamuya açık olarak gerçekleştirme, çoğaltma, düzenleme, Gönderiminizi tercüme edin ve yeniden biçimlendirin; ve Gönderiminizle bağlantılı olarak adınızı yayınlamak.

 

Şirkete sağladığınız Gönderimler üzerinde hiçbir fikri mülkiyet hakkı talep etmiyoruz. Web Sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz Gönderimlerdeki telif haklarını ve haklı olarak sahip olabileceğiniz diğer hakları saklı tutarsınız.

Telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı sahibinin açık yazılı izni olmaksızın, telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarıyla korunan herhangi bir Gönderimi Web Sitesine yükleyemez, gönderemez, gönderemez, giremez veya başka bir şekilde Web Sitesinde kullanıma sunamazsınız. Herhangi bir Gönderimin bu şekilde korunmadığını belirleme sorumluluğu tamamen size aittir. Telif haklarının, ticari markaların veya diğer mülkiyet haklarının ihlalinden kaynaklanan her türlü zarardan veya bu tür bir Gönderimden kaynaklanan diğer zararlardan siz sorumlu olacaksınız.

Tarafınızdan Web Sitesine gönderilen tüm Gönderimler için, Gönderimi kullanma ve dağıtma yetkisi de dahil olmak üzere burada açıklanan Gönderiminize ilişkin tüm haklara sahip olduğunuzu veya Gönderimin amaçlandığı şekilde kullanılmasının veya görüntülenmesinin sizin tarafınızdan kontrol edildiğini otomatik olarak beyan veya garanti edersiniz. Bu bölümdeki hiçbir yasa, kural, yönetmelik veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyecektir. Web Sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz Gönderimlerden kaynaklanan, size karşı iddia edilen olası veya fiili telif hakkı veya ticari markanın kötüye kullanılması veya ihlalinden kaynaklanan tüm iddialara, yükümlülüklere ve harcamalara karşı Şirketi masun tutmayı kabul edersiniz.

Ayrıca, Gönderinizi kullanımımız karşılığında size herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın, Web Sitemizi, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla (ve gerekli veya arzu edilir gördüğümüz diğer herhangi bir amaç için) Gönderinizi kullanma hakkını bize verirsiniz. Şirketin sizin sağlayabileceğiniz herhangi bir Gönderimi yayınlama veya kullanma yükümlülüğü yoktur ve herhangi bir Gönderimi tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak istediği zaman kaldırabilir. Bize istenmeyen fikirler gönderirseniz, bu tür fikirler gizli sayılmayacak ve bunların kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi vermemiz gerekmeyecektir.

 

FİKRİ MÜLKİYETİMİZ

Web Sitesi, ticari markalar, telif hakları, özel bilgiler ve diğer fikri mülkiyetler de dahil olmak üzere Şirketin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını içerir. Şirkete veya Şirketimize ait olan, metin, grafik, fotoğraf, video, tasarım ve paketler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel hukuk ve tescilli ticari markalarımız, hizmet markalarımız, telif haklarımız ve diğer fikri mülkiyet haklarımızdaki tüm hakları saklı tutuyoruz. lisans verenler (“IP”). IP'lerimizin tamamını veya bir kısmını değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, devredilmesine veya satışına katılamaz, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz veya gerçekleştiremez veya herhangi bir formatta herhangi bir şekilde istismar edemezsiniz. önceden yazılı onayımız. Bu fikri mülkiyet politikasını ihlal ederken yakalanırsanız, Web Sitesine erişiminizi derhal engelleme ve herhangi bir hizmetten geri ödeme yapmadan çıkarma hakkını saklı tutarız.

Web Sitesine ve Web Sitesinden indirilebilen kaynaklara ("İçerik") tam olarak bu Kullanım Koşullarına uygun olarak erişmeniz ve bunları kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans verilmiştir.

Web Sitesini kullanmanızın bir koşulu olarak, İçeriği yasa dışı veya bu Şartlar tarafından yasaklanan herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı Şirkete garanti edersiniz. İçeriği, Web Sitesine zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yükleyecek veya bozacak veya başka herhangi bir tarafın Web Sitesini kullanımına ve Web Sitesinden yararlanmasına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Web Sitesi aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan veya sağlanmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir materyal veya bilgi elde edemez veya elde etmeye çalışamazsınız.

İçeriğin bir parçası olarak dahil edilen metin, grafik, logo, resim ve bunların derlemesi gibi tüm içerik ve Web Sitesinde kullanılan tüm yazılımlar Şirketin veya tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve telif hakkı ve diğer yasalarla korunmaktadır. Fikri mülkiyeti ve mülkiyet haklarını koruyan. Bu tür içeriklerin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerine, açıklamalara veya diğer kısıtlamalara uymayı ve bunlara uymayı ve bunlarda herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul edersiniz.

İçeriğin herhangi bir kısmını kısmen veya tamamen değiştirmeyecek, yayınlamayacak, iletmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak, devir veya satışa katılmayacaksınız, türev çalışmalar oluşturmayacak veya herhangi bir şekilde istismar etmeyeceksiniz.

İçerik yeniden satılamaz. İçeriği kullanmanız size herhangi bir korunan içeriği izinsiz kullanma hakkını vermez ve özellikle de herhangi bir İçerikteki herhangi bir mülkiyet hakkını veya atıf bildirimini silmeyecek veya değiştirmeyeceksiniz. Korunan içeriği yalnızca kişisel kullanımınız için kullanacak ve Şirketin ve telif hakkı sahibinin açık yazılı izni olmadan İçeriği başka hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Korunan herhangi bir içerikte herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmediğinizi kabul edersiniz. Bu Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, size Şirketin veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyetine ilişkin açık veya zımni herhangi bir lisans vermiyoruz.

Şirket adı, Şirket logosu, Şirket sloganı ve ilgili tüm adlar, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar Şirketin veya bağlı kuruluşlarının veya lisans verenlerinin ticari markalarıdır. Bu tür işaretleri Şirketin önceden yazılı izni olmadan kullanmamalısınız. Bu Web Sitesinde yer alan diğer tüm isimler, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

DEĞİŞEN ŞARTLAR

Gizlilik Politikamız ve Sorumluluk Reddi Beyanlarımız da dahil olmak üzere bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Son revizyonun tarihi bu sayfanın üst kısmındaki “Son güncelleme” tarihi ile belirtilecektir. Bu tür değişiklikler, yeni Koşulların bu Web Sitesinde yayınlanmasıyla tarafınıza bildirimde bulunulduktan hemen sonra yürürlüğe girer. Bu Şartlar da dahil olmak üzere Web Sitemizin herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda güncelleme hakkını saklı tutuyoruz. Web sitemizi revizyonlarımızı yaptıktan sonra kullanmaya devam ederseniz, kullanmaya devam etmeniz revize edilen Şartlar, Gizlilik Politikası ve Sorumluluk Reddi beyanlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

GARANTİLER 

Bu Web Sitesindeki içeriğin hatasız olmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermemize rağmen, bu sitedeki içerik ve materyallerin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği veya belirli bir amaca uygunluğu konusunda herhangi bir garanti veya başka bir güvence vermiyoruz. siteyi korumak için makul çabalar. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, web sitemizi ve ilgili bilgi ve hizmetlerimizi, herhangi bir garanti, beyan veya garanti (açık, zımni, yasal veya başka türlü) olmaksızın "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlıyoruz. ) ihlal etmeme, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, WEB SİTESİNİ VEYA WEB SİTESİNDE KULLANILAN KAYNAKLARI, ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ OLARAK, ÖZEL, CEZAİ, ÖRNEK OLARAK VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU OLMADIĞIMIZI KABUL EDİYORSUNUZ.

EK OLARAK ŞİRKET (I) HERHANGİ BİR PERFORMANS BAŞARISIZLIĞI, HATA, İHMAL, HİZMET REDDİ, SALDIRI, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA HAT VEYA SİSTEM ARIZASI İLE BAĞLANTILI ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ; (II) GELİR, BEKLENEN KÂR, İŞ, TASARRUF, İYİ NİYET VEYA VERİ KAYBI; VE (III) BİZİM İHMALİMİZ, AĞIR İHMALİMİZ, TEMEL BİR AMACIN BAŞARISIZLIĞI VEYA SÖZ KONUSU SORUMLULUĞUN İHMAL, SÖZLEŞMEDEN ORTAYA ÇIKMASINA BAKILMAKSIZIN, BİLGİLERİNİZE VEYA MALLARINIZIN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA ÇALINMASI, YOK EDİLMESİ, YETKİSİZ ERİŞİMİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI, ŞİRKET ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VEYA ZARARLARI ÖNGÖREBİLMİŞ OLSA BİLE HAKSIZ FİİL VEYA HERHANGİ BİR YASAL SORUMLULUK KURAMI.

ZARARLARLA İLGİLİ SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEYEN EYALETLERDE, SORUMLULUĞUMUZ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SINIRLIDIR. HİÇBİR DURUMDA ŞİRKETİN SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, ŞİRKETTEN SATIN ALDIĞINIZ HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN TOPLAM SATIN ALMA FİYATINI AŞMAZ.

KULLANILABİLİRLİK

Web Sitesini ve ilgili hizmetleri kullanımınız bazen kesintiye veya gecikmeye maruz kalabilir. İnternetin ve elektronik iletişimin doğası gereği, biz ve hizmet sağlayıcılarımız Web Sitemizin veya ilgili kaynak veya hizmetlerin hatasız, kesintisiz veya gecikmesiz veya tasarım kusurlarından arınmış olacağına dair herhangi bir garanti vermiyoruz. Web Sitemizin veya Web Sitemiz aracılığıyla sağlanan kaynak veya hizmetlerin herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, kesintiye uğraması veya gecikmesi durumunda size karşı sorumlu olmayacağız.

ZARARLI KOD

Web Sitemize virüs veya diğer kötü amaçlı kodların (“kötü amaçlı kod”) girmesini önlemek için çaba göstermemize rağmen, Web Sitemizin veya Web Sitesinde bulunan herhangi bir verinin kötü amaçlı kod içermediğini garanti etmiyoruz. Kötü amaçlı koda atfedilebilecek herhangi bir hasar veya zarardan sorumlu olmayacağız. Web Sitemize erişim için uyguladığınız sürecin, bilgisayar sisteminizi kötü amaçlı kodlardan kaynaklanan müdahale veya hasar riskine maruz bırakmamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

GÜVENLİK 

İletişim bilgilerinizin güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Ancak verilerinize yetkisiz erişim veya verilerinizde değişiklik yapılması riskini kabul edersiniz. Bu tür yetkisiz erişim veya değişiklik sonucunda maruz kalabileceğiniz kayıplara ilişkin hiçbir türde sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Size veya tarafınızdan iletilen tüm bilgiler, risk size ait olmak üzere iletilir ve bu Web Sitesini ve interneti kullanımınızla ilgili olarak ortaya çıkan tüm sorumluluk ve riskleri üstlenirsiniz. Bu Web Sitesine veya herhangi bir giden hiper bağlantıya erişiminizle bağlantılı olarak bilgisayar sisteminizde ortaya çıkabilecek herhangi bir müdahale veya hasarın sorumluluğunu kabul etmiyoruz.

ÜÇÜNCÜ TARAF KAYNAKLARI

Web Sitesi üçüncü taraf web sitelerine ve kaynaklarına bağlantılar içerir. Üçüncü taraf web sitelerinin veya kaynaklarının kullanılabilirliğinden, doğruluğundan, içeriğinden veya politikalarından sorumlu veya yükümlü olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Bu tür web sitelerine veya kaynaklara verilen bağlantılar, Şirket tarafından herhangi bir onay veya şirketle ortaklık anlamına gelmez. Bu tür web sitelerinin veya kaynakların kullanımından kaynaklanan tüm risklerin tek sorumluluğunu kabul edersiniz ve üstlenirsiniz.

Şirket zaman zaman üçüncü bir taraftan misafir mesajı veya röportaj şeklinde, yazılı, sesli, görüntülü veya başka bir ortamda bilgi sağlayabilir. Şirket, bu tür üçüncü taraf misafirler tarafından sağlanan bilgileri kontrol etmez, sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmakla sorumlu değildir ve bu tür misafirler tarafından verilen beyanların doğruluğunu garanti edemez.

TAZMİNAT

Ortaya çıkan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf iddiaları ve dava nedenlerinin yanı sıra tüm kayıplar, hasarlar, uzlaşmalar, yükümlülükler, maliyetler, masraflar, değerlendirmeler ve harcamalara karşı bizi tazmin edecek ve bunlardan masun tutacaksınız. Bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz, Web Sitesini, içeriğini ve Web Sitesinden satın alınan herhangi bir ürün veya hizmeti kullanmanız veya şifrenizin gizliliğini ve/veya güvenliğini veya bu Web Sitesine erişim haklarınızı korumamanız ve kaynakları. Gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgileri, belgeleri, kayıtları ve size makul erişimi sağlamak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür bir savunmayla bağlantılı olarak talep edebileceğimiz yardımı ücretsiz olarak bize sağlayacaksınız. Önceden yazılı iznimiz olmadan herhangi bir üçüncü taraf iddiasını çözüme kavuşturamaz veya herhangi bir savunmadan feragat edemezsiniz.

BAŞLIKLARIN ETKİSİ; BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Anlaşmanın paragraf ve alt paragraflarının konu başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla dahil edilmiştir ve herhangi bir hükmünün yapısını veya yorumunu etkilemeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir bölümünün uygulanamaz veya yasalara aykırı olduğuna karar verilirse, söz konusu bölüm, orijinal hükmün hedeflerini yasaların izin verdiği ölçüde en iyi şekilde yerine getirecek şekilde yürürlükteki yasaya uygun olarak yorumlanacaktır ve geri kalanı, hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

TÜM ANLAŞMA; FERAGAT

Bu Koşullar, Gizlilik Politikası ve Sorumluluk Reddi Beyanları ile birlikte, Web Sitesine ilişkin olarak siz ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve aramızdaki tüm önceki ve eş zamanlı anlaşmaların, beyanların ve mutabakatların yerine geçer. Bu Şartlar kapsamındaki bir ihlal veya haktan tarafımızdan feragat edilmesi, başka veya daha sonraki ihlal veya haklardan feragat anlamına gelmeyecektir. Şirket tarafından yazılı olarak yapılmadığı sürece hiçbir feragat bağlayıcı olmayacaktır.

GEÇERLİ HUKUK; YARGI YETKİSİ; ARABULUCULUK

Gizlilik Politikası ve Sorumluluk Reddi beyanları da dahil olmak üzere bu Koşullar, [eyaletinizin] Eyaletinin yasalarına uygun olarak yorumlanacak ve bu yasalara tabi olacaktır ve Colorado mahkemeleri, aşağıdakilerle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı dinleme ve karara bağlama yetkisine sahip olacaktır: bu Şartlar. Bu sitenin kullanımına ilişkin herhangi bir davanın yalnızca Colorado'da bulunan ilgili mahkemelerde açılması gerektiğini kabul ediyorsunuz ve bu mahkemelerin yargı yetkisine tabi olduğunuzu kabul ediyor ve uygunsuz bir foruma veya başka nedenlere dayalı her türlü itirazdan feragat ediyorsunuz.

Taraflar, bu Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlığı, iddiayı veya ihtilafı arabuluculuk yoluyla çözmeye çalışmayı kabul ederler. Taraflar ayrıca, arabuluculuğa iyi niyetle katılmalarının, dava, tahkim veya diğer anlaşmazlık çözüm prosedürleri de dahil olmak üzere mevcut diğer yasal veya hakkaniyete uygun çözüm yollarına başvurmak için bir emsal koşul olduğunu kabul ederler.

HER HAKKI SAKLIDIR

All rights not expressly granted in these Terms are reserved by us. If you do not see a usage scenario here that applies to your intended usage contact us at [email protected]

İLETİŞİM BİLGİLERİ

The owner of this website is Right Use of Power Institute. You may contact us by email at [email protected], or by mail at 2995 55th Street #18722, Boulder, CO 80301.

 

Türkçe