ตัวกรอง

การเปลี่ยนแปลงอินพุตแบบฟอร์มใดๆ จะทำให้รายการเหตุการณ์รีเฟรชพร้อมกับผลลัพธ์ที่กรองแล้ว

ซีรีย์เหตุการณ์ การฝึกอบรมหลัก – กรกฎาคม 2024

การฝึกอบรมหลัก – กรกฎาคม 2024

การฝึกอบรมหลักของเราคือประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ทั่วโลกแบบถ่ายทอดสดเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานของเรา (ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการฝึกอบรมหลัก) การ...

Get Tickets $200.00 – $750.00

การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน – 18 สิงหาคม 2024

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

การใช้อำนาจอย่างถูกต้อง™ เป็นแนวทางที่มีพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และสัมพันธ์กันในการใช้อำนาจอย่างมีจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความดีส่วนรวม และความถูกต้อง...

Get Tickets $100.00 – $225.00

Power & Equity Challenge Online

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

The Power and Equity Challenge Online Training is an advanced training designed for those who have attended the Right Use of Power™ Basics & Core…

Get Tickets $500.00 – $975.00

การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน – 19 กันยายน 2024

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

การใช้อำนาจอย่างถูกต้อง™ เป็นแนวทางที่มีพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และสัมพันธ์กันในการใช้อำนาจอย่างมีจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความดีส่วนรวม และความถูกต้อง...

Get Tickets $100.00 – $225.00

การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน – 9 ตุลาคม 2024

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

การใช้อำนาจอย่างถูกต้อง™ เป็นแนวทางที่มีพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และสัมพันธ์กันในการใช้อำนาจอย่างมีจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความดีส่วนรวม และความถูกต้อง...

Get Tickets $100.00 – $225.00

การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน – 3 พฤศจิกายน 2024

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

การใช้อำนาจอย่างถูกต้อง™ เป็นแนวทางที่มีพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และสัมพันธ์กันในการใช้อำนาจอย่างมีจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความดีส่วนรวม และความถูกต้อง...

Get Tickets $100.00 – $225.00

ความเป็นผู้นำที่แท้จริงที่มีจิตสำนึกในพลัง

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

A 6-session online workshop integrating Authentic Leadership and Right Use of Power concepts and practices for leaders of teams, organizations and communities. Authentic Leadership encourages…

Get Tickets $400.00 – $750.00
ซีรีย์เหตุการณ์ การฝึกอบรมหลัก – พฤศจิกายน 2024

การฝึกอบรมหลัก – พฤศจิกายน 2024

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

การฝึกอบรมหลักของเราคือประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ทั่วโลกแบบถ่ายทอดสดเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานของเรา (ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการฝึกอบรมหลัก) การ...

Get Tickets $200.00 – $750.00

การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน – 12 ธันวาคม 2024

เสมือน เหตุการณ์ เสมือน เหตุการณ์

การใช้อำนาจอย่างถูกต้อง™ เป็นแนวทางที่มีพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และสัมพันธ์กันในการใช้อำนาจอย่างมีจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความดีส่วนรวม และความถูกต้อง...

Get Tickets $100.00 – $225.00
ไทย