Voiman oikea käyttö™ henkiseen johtamiseen

Hybridimallikoulutus henkisille yhteisöille
core image 2

Voiman oikea käyttö™ henkiseen johtamiseen -kurssimme on suunniteltu niille, jotka haluavat tutustua koko Voiman oikea käyttö™ -opetusohjelmaan hengellisen linssin avulla.

Tämä koulutus on hybridi (online asynkroninen + live-integraatioistunnot), 12 moduulin kurssi, jossa on 6 suoraa integraatioistuntoa ja suora aloitusistunto.

Good intentions and high spiritual development aren’t enough to prevent the harmful use and abuse of power with students/parishioners who are highly vulnerable. Power is present in every relationship, and sadly, we get so little training in how to understand and use it wisely and well instead of trying to avoid it. This course is especially designed for spiritual leaders, clergy and their community members to provide skills, personal and ethical awareness and understandings that will help reduce stress, isolation, and confusion related to the multiple challenges of your role power and your spiritual power.

This course will be helpful to anyone is spiritual leadership. It is also designed to be helpful to community members, whatever level of responsibility. Religious and spiritual communities are healthier, stronger, and more resilient when members at all levels of responsibility understand about power—both the shadow and the shine of it. Note there is a group discount if several members want to take this together.

In this hybrid course, you will have a chance to watch the modules on your own time, and then engage with colleagues for questions, self-reflection, integration and support during six interspersed hour and a half zoom sessions that will connect you with others working with similar challenges and opportunities.

As you become more power-conscious, you will be better and better able to lead wisely and skillfully, and compassionately avoid the traps and repair from ruptures.

Alkaa 20.5.2024

 • Maanantai, 20. toukokuuta, 10.00–11.30 MST: Aloitus ja tervetuloa
 • Maanantai, Kesäkuun 3. päivä, 10.00–11.30 MST: Integrointiistunto moduuleille 1–3
 • Maanantai, 17. kesäkuuta, 10.00–11.30 MST: Integraatioistunto moduuleille 4–5
 • Maanantai, 1. heinäkuuta, 10.00–11.30 MST: Integrointiistunto moduulille 6
 • Maanantai, 15. heinäkuuta, 10.00–11.30 MST: Integraatioistunto moduuleille 7–8
 • Maanantai, 29. heinäkuuta, 10.00–11.30 MST: Integraatioistunto moduuleille 9–10
 • Maanantai, elokuun 12. päivä, 10.00–11.30 MST: Integraatioistunto moduuleille 11–12

Tällä kurssilla opit:

 • Learn about the six types of power side-by-side with spiritual leaders and clergy around the world in a connecting and conscious environment.
 • Expand your understanding of the nuances of power for spiritual leaders and clergy and their constituents.
 • Learn about the neurobiology of power and how to counteract the effects of power on our brains and bodies. Delve into the special challenges and opportunities facing those in spiritual leadership.
 • Syvennä tietoisuuttasi henkilökohtaisesta voimasta ja sen vaikutuksista muihin.
 • Understand the difference between spiritual, role, and personal power.
 • Tutustu roolien tehoeroihin ja opi käsittelemään haastavia vuorovaikutuksia teho-eron ollessa kyseessä.
 • Ymmärrä paremmin systeemistä valtaa ja sen vaikutusta muihin voimatyyppeihin.
 • Opi ero identiteettien ja statusvoiman välillä.
 • Ala ymmärtää vallan varjonäkökohdat ja miten voimme työskennellä niiden kanssa.
 • Opi palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito voimaa ajatellen ja tutki aikomusten ja vaikutuksen eroja.
 • Hanki johdatus työskentelyyn konfliktien kanssa valtatietoisella ja generatiivisella tavalla.
 • Opi häpeästä ja muista tunnekokemuksista, jotka voivat vaikuttaa vallankäyttöämme
 • Increase your awareness of personal wounds and triggers that interfere with your clarity and effectiveness.

Oikean tehon käytön™ jälkeen osallistujat ovat sanoneet, että he voivat nyt:

Ole eettisesti ennakoivampi sosiaalisen voiman dynamiikassa.

 

Ole tietoisempi vallan varjonäkökohdista.

 

 

Käytä heidän henkilökohtaista voimaansa lisäämällä tietoisuutta ja läsnäoloa.

 

 

Nojaa palautteeseen ja konfliktiin lisäämällä taitoa ja tietoisuutta voimasta.

 

 
 

Oletko valmis oppimaan?

Suomi