Podcast Image

Hvorfor taler vi ikke eksplicit om magt? Nogle gange forhindrer magtdynamikken det, ofte har vi ikke et fælles sprog eller rammer for at tale om det, og måden de fleste mennesker tænker om magt på, får det til at virke uforanderligt – så hvorfor gider det?

Power Dynamic Podcast er et rum for eksplicitte samtaler om social magtdynamik – fra personlig magt til systemisk magt – med en Right Use of Power-linse. The Right Use of Power™ er en dynamisk, inspirerende og relationel tilgang til etisk brug af magt for at fremme trivsel, det fælles bedste og det rigtige forhold.

Vi begynder med at tale om, hvad magt er og ikke er (ud fra perspektivet The Right Use of Power™), hvad magttyperne er, og hvordan vi kan navigere i den mere effektivt. Vi vil også diskutere (gennem interviews og samtaler) magtens nuancer, hvordan magtforskelle påvirker os og magtens systemiske grundlag – blandt mange andre emner.

Dansk