Cyfeiriadur Gweithwyr Proffesiynol sy'n Ymwybodol o Bwer

Mae ein Gweithwyr Proffesiynol sy'n Ymwybodol o Bwer yn ymarferwyr sydd wedi'u hyfforddi mewn Defnydd Cywir o Bwer ac yn gweithio 1:1 gyda chleientiaid mewn amrywiol feysydd (seicotherapi, datrys gwrthdaro, DEIB, hyfforddi, ac ati).

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda rhywun sy'n ymwybodol o bŵer ac sy'n gallu dod â phŵer yn benodol i mewn i'ch gwaith gyda'ch gilydd, mae croeso i chi gysylltu â nhw trwy'r wybodaeth gyswllt a ddarperir.

Gweld pob aelod sy'n Power Conscious Professionals

  • Amanda

    Ymunodd Chw 2024Actif an hour yn ôl

Edrych ar 1 aelod

Cymraeg